Veel gestelde vragen

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

Bij wet is bepaald dat uiterlijk de zesde werkdag na overlijden, de uitvaart moet plaatsvinden. Wanneer iemand bijvoorbeeld op dinsdag overlijdt moet de uitvaart uiterlijk op de woensdag van de opvolgende week plaatsvinden.

Is een kist verplicht?

Het gebruik van een kist is niet verplicht, er moet echter wel een omhulling om de overledene worden gebruikt. Een alternatief voor een kist is een draagbaar met een wade om de overledene heen. Het moment waarop de overledene in de kist gelegd wordt kun je zelf bepalen.

Kan ik zelf een kist maken?

Het is zeker toegestaan om zelf een kist te maken. In bepaalde regio’s in Nederland is dit zelfs heel gebruikelijk. Er zijn mensen die het erg fijn vinden om op deze manier heel praktisch met de voorbereiding van de uitvaart bezig te zijn. Er zijn ook een aantal zogenaamde “doe het zelf- pakketten”. De kist wordt dan als bouwpakket geleverd en moet nog in elkaar worden gezet. Op internet is informatie te vinden over het zelf maken van een kist. Wat erg belangrijk is, is dat de kist voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Er zijn een aantal algemene eisen, en daarnaast kunnen crematoria specifieke eisen stellen waaraan moet worden voldaan.

Is vervoer per rouwauto verplicht?

De wet bevat geen enkel voorschrift wat betreft het vervoer naar begraafplaats of crematorium. Er zijn verschillende mogelijkheden. 
Dat wil niet zeggen dat élk vervoermiddel óveral is toegestaan. Gemeentes zijn vrij, in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening, hier regels over op te stellen. Mocht je een bijzondere wens hebben wat betreft het soort vervoer, dan zoekt Westerduin Uitvaart uit of dit is toegestaan en hoe we dit kunnen realiseren.

Mag ik de overledene zelf verzorgen, thuis opbaren en zelf in de kist leggen?

Je mag dit zelf doen. Het kan heel waardevol voor je zijn om de verzorging van jouw dierbare als naasten met elkaar samen te doen. Westerduin Uitvaart zal je hierin begeleiden. Thuis opbaren kan altijd, ook als iemand in het ziekenhuis is overleden. Westerduin Uitvaart helpt je bij de organisatie van een mooie opbaring en het in de kist leggen van jouw dierbare.

Zijn er andere mogelijkheden dan het uitvaartcentrum, de kerk of het crematorium?

Je bent niet verplicht de afscheidsdienst in een uitvaartcentrum, kerk of crematorium plaats te laten vinden. Er zijn meerdere mogelijkheden op mooie locaties waar de afscheidsplechtigheid ook kan plaatsvinden. En soms kan het afscheid ook gewoon thuis of in je tuin plaatsvinden. Qua catering is in principe alles te organiseren. Op onze inspiratiepagina kun je een aantal voorbeelden zien van minder “gebruikelijke” locaties.

Wat is balseming (thanatopraxie)?

Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die ervoor zorgt dat het ontbindingsproces tijdelijk wordt vertraagd. Het lichaam van een overledene kan door thanatopraxie voor een aantal dagen weer een natuurlijke uitstraling krijgen. De cosmetische effecten van thanatopraxie kunnen nabestaanden helpen bij het afscheid nemen. Er hoeft bij thanatopraxie geen koeling toegepast te worden.

Ik heb een uitvaartverzekering, hoe werkt dat dan?

Als er sprake is van een uitvaartverzekering, wordt er in ieder geval een bepaald bedrag uitbetaald om de kosten van de uitvaart van te betalen. Of dit bedrag te veel, te weinig of precies genoeg is voor de uitvaartkosten, hangt natuurlijk af van jouw wensen en het type verzekering dat is afgesloten. Ik kan je helpen om na te gaan wat jouw uitvaartwensen kosten en wat de verzekering uitbetaald.
Het is een veel voorkomend misverstand dat je verplicht zou zijn de uitvaart te laten verzorgen door het bedrijf waar de verzekering is afgesloten. Zie ook onze pagina Kosten – Verzekeringen

Moet iemand in de eigen woonplaats of geboorteplaats worden begraven of gecremeerd?

De overledene mag in elk crematorium in Nederland gecremeerd of begraven worden, ongeacht waar de overledene woont.
Nederland kent gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. De beheerders van een bijzondere begraafplaats (joods, rooms-katholiek of protestants) kunnen personen van andere gezindten weigeren. Op kleine parochiekerkhoven zullen over het algemeen alleen leden van de eigen parochie begraven worden.

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een eigen graf?

In een algemeen graf liggen drie of vier personen in één graf. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn, sterker nog, meestal hebben ze elkaar bij leven niet eens gekend. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd.
Met een eigen graf, ook wel huurgraf, particulier graf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 15, 25, 30, 40 of meer jaren voor of wordt het zelfs voor 100 jaar afgekocht.

Wat is het verschil tussen een natuurbegraafplaats en een “gewone” begraafplaats?

Een natuurbegraafplaats biedt mogelijkheid om te begraven in een natuurlijke omgeving. De grafrechten zijn vaak voor zeer lange tijd of zelfs eeuwigdurend. Er kunnen geen grafmonumenten worden geplaatst. De grafmarkering is van natuurlijk materiaal of kan bijvoorbeeld een herinneringsboom zijn. Natuur begraven kan een hele mooie manier van begraven zijn. Er is wel een herdenkingsplaats, maar de kosten zijn aanzienlijk lager en ook later is er geen sprake van onderhoudskosten of kosten voor verlenging van rechten. Ook urnen kunnen worden begraven op een natuurbegraafplaats.

Hoe moet ik een overlijden melden?

Als jouw dierbare is overleden is er geen haast. Neem de tijd en de rust. Als je eraan toe bent bel je een (huis)arts, deze zal komen en het overlijden vaststellen en de benodigde papieren invullen en bij je achterlaten. Na contact met de artsneem je contact op met Westerduin Uitvaart, voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06-13775274. De overlijdenspapieren die de arts heeft ingevuld, heeft Westerduin Uitvaart nodig om alles te kunnen gaan regelen.

Wat is het verschil tussen een natuurlijk en een niet natuurlijke dood?

Het overlijden kan een natuurlijke (ouderdom of een ziekte) of een niet-natuurlijke oorzaak hebben (euthanasie, zelfdoding, ongeluk of geweld). Als de arts twijfelt of weet dat er een niet-natuurlijke doodsoorzaak is, schakelt hij de gemeentelijk lijkschouwer in. Als de gemeentelijk lijkschouwer meent dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, brengt de arts verslag uit aan de Officier van Justitie. Deze beslist of nader onderzoek van een politiearts of van het Nederlands Forensisch Instituut nodig is. Ook kan de politie onderzoek doen naar de omstandigheden en oorzaak van het overlijden. Als eventueel nader onderzoek is gedaan en de Officier van Justitie het niet nodig vindt om beslag op het lichaam te leggen of beslag langer te laten voortduren, geeft hij een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ af.

Ben je altijd bereikbaar?

Westerduin Uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06-13775274 voor het melden van een overlijden. Wanneer Mariët Westerduin de telefoon niet kan beantwoorden (bijvoorbeeld omdat er op dat moment een uitvaart wordt begeleid), wordt de telefoon door een collega beantwoord, die op hele korte termijn een afspraak kan inplannen voor jou met Mariët.
Voor andere zaken dan het melden van een overlijden vragen wij je zoveel mogelijk tijdens kantooruren te bellen.

Hebben we altijd te maken met een vaste uitvaartbegeleider bij Westerduin Uitvaart?

Westerduin Uitvaart werkt vanuit kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak. Mariët Westerduin is de eigenaar én de uitvaartbegeleider van Westerduin Uitvaart. Dat betekent dat je altijd één aanspreekpunt hebt vanaf het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Degene die de eerste dag bij je binnenstapt is ook de degene die je de dag van de uitvaart begeleidt. Zij denkt mee, geeft advies en maakt ruimte voor eigenheid. Een vertrouwd gezicht is belangrijk in een tijd dat alles toch al zo op zijn kop staat. Bij hoge uitzondering zal Westerduin Uitvaart een andere uitvaartbegeleider inschakelen. Westerduin Uitvaart werkt uitsluitend samen met uitvaartbegeleiders die werken vanuit dezelfde (kwaliteits)normen en waarden en met passie voor het vak.

Hoe heb je het vak geleerd?

Ik heb de vakopleiding voor uitvaartbegeleider gevolgd bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle. Ik heb voor deze opleiding bij Meander gekozen omdat Meander zich ten doel stelt het vak van uitvaarbeleider naar een niveau te tillen dat recht doet aan de veelomvattendheid van het beroep. De opleiding is veelzijdig en biedt veel praktijkonderdelen in de vorm van excursies en stages. Ik heb de opleiding succesvol afgerond en kreeg bijzonder positieve stagebeoordelingen, van stagebegeleiders en van nabestaanden. De positieve reacties van nabestaanden waren voor mij de belangrijkste bevestiging voor mijn keuze voor dit vak.
Het resultaat: ik ben gecertificeerd uitvaartbegeleider (HBO+ niveau). De opleiding en mijn levens- en praktijkervaring zorgen ervoor dat ik goed ben in dit vak. Wat ik bovenal geleerd heb, is om elke situatie met ‘open vizier’ te benaderen en altijd van elke ervaring weer meer te leren

Werk je alleen?

Westerduin Uitvaart werkt samen met verschillende specialisten en toeleveranciers. Ik heb zorgvuldig geselecteerde partners voor zaken als de verzorging en het overbrengen van de overledene, de levering van kisten, baren en wades, drukwerk en bloemen en voor staatsievervoer. En indien nodig zoek ik een leverancier voor het invullen van uw wensen.
Ik werk zelfstandig en onafhankelijk. Ik heb dus geen dus verplichtingen of zakelijke voordelen bij het werken met bepaalde leveranciers.
Daarnaast werk ik samen met een aantal collega-uitvaartbegeleiders, in de regio Rijswijk, Voorburg en Den Haag. Wij assisteren elkaar waar nodig.

Wat is het verschil tussen uitvaartverzorger, uitvaartleider, uitvaartondernemer en uitvaartbegeleider?

Dit zijn veel verschillende termen, die veelal door elkaar worden gebruikt en waar vaak hetzelfde mee wordt bedoeld. Ik geef de voorkeur aan de term uitvaartbegeleider. Ik begeleid en adviseer bij (naderend) afscheid, gedurende het volledige proces: bij leven, na een overlijden tot en met de uitvaart en, indien daar behoefte aan is, na de uitvaart.
De term uitvaartleider of uitvaartverzorger suggereert dat de rol zich vooral richt op de uitvaartplechtigheid zelf en uitvaartondernemer legt de nadruk op het ondernemerschap

× Neem contact op via Whatsapp